rabín
radarová technika
radiační biofyzik
radiobiolog
radiolog
radiologický laborant
radiologie
radioložka
radiotechnik
radiotechnika
radní
řádová sestra
raketový konstruktér
rakouská fotografie
rakouské malířství
rakouské sochařství
rakouské umění
rakouský císař
rakouský design
rakovník
raku
rám
rámař
rámařka
rámařství
rámování
rámy
raněnovověká Morava
ranhojič
ranhojička
raper
raperka
rapper
rastr
rastrová proláž
Raut, časopis
ravenské mozaiky
rayonismus
ražba
razítko
razítková barva
razítkové umění
re-prezentace umělecká
ready made
realismus
realistická malba
realizace
realizace dekorací (loutky)
realizace do architektury
realizace výprav (loutky)
recenze
recenze knihy / zpráva o knize
recenzentka
recipovat
recitace
recitátor
recitátorka
řecká poezie
řecké malířství
řecký jazyk
řecký mramor
řečník
řečtinář
řečtinářka
redaktor
redaktor hudebního rozhlasu
redaktorka
redemptorista
ředitel banky
ředitel cirkusu
ředitel divadla
ředitel filharmonie
ředitel galerie
ředitel knihovny
ředitel kostelního kůru
ředitel kostelního kůru
ředitel královské manufaktury v Beauvais
ředitel magistrátu
ředitel muzea
ředitel nakladatelství
ředitel podniku
ředitel školy
ředitel spořitelny
ředitel stavby kanonie
ředitelka
ředitelka galerie
ředitelka knihovny
ředitelka muzea
referát
referent
referentka
reflektor
reflexní barva
reformátor
regenschori
regenschori
regent Rožmberků
region
regionalistika
regionální badatel
regionální historička
regionální historie
regionální historik
regionální osobnost
regionální osobnosti
regionální politička
regionální politik
regionální pracovník
regionální publicista
řeholnice
řeholník
reklama
reklama a módní kreslení
reklama a propagace
reklamní fotografie
reklamní fotografie
reklamní grafička
reklamní grafik
reklamní grafika
reklamní tvůrce
rekonstrukce
rekonstrukce a ochrana památek
rekonstrukce a tvorba nábytku a interiéru
rekonstrukce historických budov
rekonstrukce památek
rektor
rektor pražské univerzity
rekvizitář
relační databáze
reliéf
reliéf v architektuře
reliéfní intarzista
reliéfní objekt
reliéfní sochařství
reliéfní tisk
religionista
religionistika
religionistka
remacolor
řemeslo
renesance
renesanční malířství
renesanční sochařství
rentgenolog
rentgenoložka
rentgenova optika
rentgenové snímky
replika
reportáž
reportér
reportérka
reprodukce
reprodukce z časopisu
reprodukce z knihy
reprodukční fotografie
reprodukční grafička
reprodukční grafik
reprodukční kamenosochařství a restaurátorství
reprodukční technik
reprodukční technika
reproduktor
reproduktory
restarování malby
restarování uměleckých památek
restaurace
restauratér
restaurátor
restaurátor betlémů
restaurátorka
restaurátorka ikon
restaurátorka soch
restaurátorka textilu
restaurátorství nábytku a dřevěných plastik
restaurátorství výtvarných děl
restaurován kovové a kamenné plastiky a štuku
restaurování
restaurování (historické zbraně)
restaurování (kamenných prvků v architektuře)
restaurování (nábytek)
restaurování (papír a kniha)
restaurování (užitého umění)
restaurování a konzervační techniky
restaurování a konzervování keramiky a porcelánu
restaurování a konzervování papíru, kovu, dřeva, pergamonu, porcelánu a skla
restaurování dřevořezeb
restaurování fotografií
restaurování historických a uměleckých památek
restaurování kamenných plastik
restaurování malby
restaurování nástěnných maleb
restaurování papíru
restaurování papíru, dokumentů a knih
restaurování plastik
restaurování sochařských děl
restaurování šperků
restaurování starých fotografií
restaurování uměleckých a historických památek
restaurování uměleckých děl
restaurování uměleckých památek
restaurování výtvarných děl
restaurování závěsných obrazů
resumé
retábl
řetěz
rétorika
retuš
retušér
retušérka
revmatolog
revmatoložka
revolucionář
revoluční plakát
Revue K
řezač
řezač drahokamů
řezač drahých kamenů
řezač skla
řezáčství
řezačství drahých kamenů
řezané a pískované sklo
řezba
řezba loutkových hlav
řezbář
řezbářka
řezbářství
řezbářství a tvarování dřeva
řezbářství, sochařství, malířství, pozlacovačství
režie
režie (asistent)
režie (divadelní)
režie a dokumentární film
režie dokumentární tvorby
režie hraného filmu
režie hraného filmu, střih
režie, scénografie, autorské herectví
režie, střih
režisér
režisér dabingu
režisérka
řeznice
řeznický mistr
řeznictví
řezník
řícení skal
řidič
řidička
rigorosum
římská cena
římské malířství
římskoněmecký císař
římský cement
římský císař
římský legionář
ripolin
říšský protektor
řízení
rodičovská dovolená
rodičovství
Rodin
rodina
rodinný dům
rodinný portrét
rodopisec
rodopiska
rohovina
rok
rokoko
rokokové malířství
roláž
rolnice
rolník
román
romance
romanciérka
romanismus
romanista
romanistika
romanistika, germanistika
romanistka
románská filologie a slavistika
románské malířství
románské umění
románský cement s plnivem
románský filolog
romantické malířství
romantismus
romány
romista
romistka
Romové
romská problematika
romské umění
rostlinná produkce
rotační hlubotisk
rotokaligrafie
rozhlas, film, televize
rozhlasová a televizní publicistika
rozhlasová dramaturgie
rozhlasová hra
rozhlasová režie
rozhlasová žurnalistika
rozhlasový komentátor
rozhlasový redaktor
rozhlasový režisér
rozhovor
rozmývaná tuš
rozříznuté broskvové pecky
ručně barvený textil
ruční papír
ruční práce
ruční sazeč
ručnikář
rudka
Rudolfínské malířství
rudolfínské umění
rukavičkář
rukavičkářka
rukopis
rukopis malířský
ruleta
rumunské malířství
rumunské umění
rumunský plakát
rusista
rusistika
rusistka
ruská grafika
ruská kniha
ruská literatura
ruská poezie
ruské lidové umění
ruské malířství
ruské umění
ruský futurismus
ruský jazyk
ruský jazyk se specializací literárněvědnou
ruský motiv
ruský plakát
ruština a angličtina
ruština a bulharština
ružbašský travertin
různé materiály
různé objekty
rybář
rybářský odborník
rybářský patolog
rybářství
rybník
rybníkář
rybníkářka
rybníkářství
rychtář
rým
rytá kresba jehlou
rytec
rytec drahokamů
rytec kovů
rytec skla
rytečka skla
rytectví
rytí a broušení drahokamů
rytí drahokamů a skla
rytí forem
rytí kovu
rytí skla
rytina
rytina do olova (X 4)
rytina do plastické hmoty (X 6)
rytina do umělé hmoty (C 8)
rytina do zinku (X 5)
rytina skoblinou
rytíř